זיכרון צילומי

האם כל אחד מהנגטיבים שאתם סורקים מועבר לתיקיה דיגיטלית נפרדת?

Leave a Comment

כל סרט מאוחסן בתיקייה נפרדת. כאמור סרט מכיל בממוצע 30 תמונות. כל בקשה אחרת לשמירה על הסדר תישקל באופן פרטני מול הלקוח

כתיבת תגובה

Call Now Button