זיכרון צילומי

רזולוציה

Leave a Comment

מונח המתייחס לכושר ההבחנה בתמונה דיגיטלית, ככל שכושר ההבחנה של התמונה גבוה יותר ניתן להבחין בה ביותר פרטים. הרזולוציה מאופיינת ע"י מידות אורךXרוחב של הפיקסלים בתמונה, המספקים יחד את סכום הפיקסלים בתמונה. צפייה במחשב דורשת בד"כ רזולוציה נמוכה יותר ממה שדורשת הדפסה על נייר באיכות גבוהה, כגון אלבום תמונות דיגיטלי. כמו כן, במידה והרזולוציה נמוכה מדי עלול להיגרם מצב הנקרא פיקסליזציה בו ניתן להבחין בפיקסלים בתמונה, תמונה כזו נחשבת לפחות איכותית.

כתיבת תגובה

Call Now Button